PaTT, ulubione teksty

921 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Roz­nieć w so­bie ogień radości,
za­nim prze­siąkniesz smutkiem... 

myśl • 28 marca 2017, 16:02

PS. - nig­dy nie re­zyg­nuj z - C. D. N... 

myśl • 15 marca 2017, 14:12

Każdy z nas ma swój oso­bis­ty ka­len­darz,
w którym prze­lewają się każde­go dnia
łzy smut­ku i ra­dości.
https://www.gofundme.com/glioblastoma-fight 

myśl • 11 marca 2017, 16:46

Dziew­czy­no py­tasz o związek
Ja ze związków to pa­miętam .... Radziecki. 

myśl • 2 listopada 2016, 17:28

Niektórzy ot­wierają
się przed na­mi , wyłącznie wytrychem. 

myśl • 3 września 2016, 11:45

Wys­tar­czy, że słowo pad­nie na po­dat­ny grunt,
a wy­rośnie z niego kwiecis­ta rozmowa. 

myśl • 27 sierpnia 2016, 10:50

Da­leko przed na­mi są ci, którzy przek­raczają
włas­ne li­mity czasu. 

myśl • 26 lipca 2016, 12:36

Niektórzy ludzie są bar­dzo wspa­niałomyślni,
szko­da, że tyl­ko w gra­nicach dla siebie
korzystnych. 

myśl • 23 lipca 2016, 13:42

Le­piej z miłości rozpływać się
w us­tach, niż w złości
zgrzy­tać w zębach. 

myśl • 24 czerwca 2016, 11:04

Nie wy­ciągaj­my na światło dzien­ne tego,
co już daw­no w mro­ku pochowane. 

myśl • 18 czerwca 2016, 17:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka