PaTT, strona 9

86 tekstów – auto­rem jest PaTT.

Jes­tem całko­wicie trzeźwa, już się Tobą nie upijam... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 9 maja 2010, 09:38

Je­go spoj­rze­nie było tak elek­try­zujące,
że nie wyt­rzy­małam napięcia
i spłonęłam rumieńcem. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 8 maja 2010, 17:26

Zachłysnęłam się Tobą, a mo­je płuca te­go nie wytrzymały. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 7 maja 2010, 11:23

A ona zos­tała tam, gdzie puściłeś jej dłoń od­chodząc w swoją stronę. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 6 maja 2010, 12:26

Szko­da, że ser­ce nie re­gene­ruje się w ta­kim tem­pie, jak skóra po za­danej ranie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 3 maja 2010, 13:25

Co­raz częściej prze­konuję się,
że nie po­win­nam "psuć się" żebyś zwrócił na mnie uwagę. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 1 maja 2010, 13:10

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]