PaTT, strona 4

86 tekstów – auto­rem jest PaTT.

Wys­tar­czy jed­no spoj­rze­nie oczu
i
wszys­tko wraca,
zos­ta­je tyl­ko jed­no -

od­wrócić wzrok.

...znów zasnąć. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 13 lutego 2012, 19:07

Miłość nam nie wyszła,
Przy­jaźń, chy­ba na­wet jej nie było
Niena­wiść, zbyt duże słowo,
gdy trak­tu­jesz mnie jak powietrze

więc co, Obojętność? 

myśl
zebrała 69 fiszek • 12 lutego 2012, 13:03

Jak to wyw­nios­ko­wałam z życia:

Dno

Dnu

NIERÓWNE... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 stycznia 2012, 21:47

Próbo­wałam posklejać
drob­ne kawałki
os­tre krawędzie
okuły palce

spłynęło krwią

dziw­nie się iskrzysz
pod przym­knięty­mi powiekami
roz­jaśniasz ciemność
aniele mój. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 stycznia 2012, 12:52

ko­lej­ny raz ulegam,
łamię swo­je zasady
cze­kając na wyrzu­ty sumienia

bez wspomnień
liczę tyl­ko se­kun­dy upływające­go czasu
nie mogę przestać

do cza­su aż zos­tanę sama
i przes­ta­nie sma­kować tak dob­rze jak teraz... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 2 sierpnia 2011, 13:54

Ty­le ra­zy już słyszałam Two­je "żegnaj"
że przy cichym "wi­taj"
nie drży mi już na­wet powieka... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 23 lipca 2011, 15:13

Życzyłabym Cię każdej,
ale nie od­dam ŻADNEJ.*dziękuję, że już rok pat­rzysz na mnie z miłością 

myśl
zebrała 60 fiszek • 1 lipca 2011, 18:59

...spadły nocą łzy
na po­sadzkę sen­nych marzeń
roz­puściły biel i róż
na miłos­nym szkle witraży... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 maja 2011, 19:55

Roz­pal mnie
rozpal
rozpal

nie mogę znieść już te­go zimna
szro­nu na us­tach i policzkach

i pat­rz jak płonę
jak is­krzą się me oczy.

Pozwól mi - roz­pa­lić Twoją wyobraźnię. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 11 kwietnia 2011, 20:23

Jednym
krótkim
przelotnym

spoj­rze­niem od­bierasz mi nadzieję
znów jes­tem Ci obca. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 8 marca 2011, 09:20

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]