PaTT, strona 3

86 tekstów – auto­rem jest PaTT.

Nie widziałeś moich łez
więc
....uśmie­chu też nie zobaczysz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2014, 17:05

A kiedy ot­worzysz oczy,
obok poczu­jesz mo­je ciepło...

od­wra­cając się na pięcie
poślę Ci
naj­piękniej­szy mój uśmiech

i jak nig­dy zmarzną Ci dłonie
a oczy zajdą słony­mi łzami..


/ wi­tam wszys­tkich po długiej przerwie
pozdrawiam 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lipca 2013, 20:46

Bar­dziej rodzin­nych świąt nig­dy nie miałam,

dziękuję.

"Niech Ci sen lek­kim będzie..." 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 grudnia 2012, 07:41

Zbyt szyb­ko zmieniałeś kolory

kameleonie....

a ja,
po­myliłam się jeszcze raz.

...je­dyne wyjście stać się kimś innym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 sierpnia 2012, 22:41

Nie wy­biegaj do przodu,
jeśli nie zdążyłeś na­wet wystartować
i da­lej stoisz w miejscu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lipca 2012, 23:12

Zam­knij mnie pod powieką,
zat­rzy­maj w płucach.
- nie daj mi odejść. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 maja 2012, 22:59

Tak bar­dzo po­dob­ni do siebie,
- nie mogący się znieść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2012, 19:25

Od­czy­taj mnie od góry, do dołu.
cza­sem war­to zaj­rzeć pod spód,
z re­guły tam kry­je się najwięcej. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 marca 2012, 15:10

Su­ki, to szu­kaj w schronisku,
może któraś spełni Two­je "wymagania". 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 marca 2012, 11:28

By­wać można w wielu miejscach,
wrócić do niektórych tylko,
ale jak już zostać,

to tyl­ko w jed­nym- naj­bliższym sercu.

Dla G. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 lutego 2012, 19:17

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]