PaTT, strona 2

86 tekstów – auto­rem jest PaTT.

Jes­tem z Tobą
każde­go dnia
pat­rzę jak leczysz się
i czuję
że ku­rac­ja do­biega końca

a ja modlę się
by nie zos­tał Ci po mnie
gorzki smak lekarstwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 listopada 2015, 07:42

Może chciałabym częściej
Og­rze­wać
Zim­ne dłonie pod
Koszu­li
Two­jej czer­nią.
Może chciałabym be­zus­tannie
Od­liczać os­tatnie gu­ziki.
Może chciałabym znaczyć
Rwa­nym od­dechem
Drza­cymi war­ga­mi
Każdy skra­wek skóry.

Mu­siałbyś być częściej
A nie tyl­ko bywać... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 października 2015, 12:53

i spalę się
tak
bez znieczulenia

zdmuchnij
bym nie osiadła po­piołem
na ra­mionach Twoich. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 października 2015, 20:31

Zam­knij mnie w ra­mionach swych
utul za­pachem skóry
roz­grzej spoj­rze­niem oczu

a ja za­sypiając nadzieję będę mieć
by już nig­dy nie budził nikt

chcę Cię śnić

*Łobuzowi 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 października 2015, 15:37

Wpad­les mi w oko
I cho­ler­nie uwierasz
Mnie w sercu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 września 2015, 11:49

A ja mam świadomość
że dla te­go NICZEGO
cza­sem rzucasz
TAM­TO WSZYSTKO....

cza­sem tyl­ko chcę poczuć się TAM­TYM WSZYSTKIM
trochę bar­dziej niż zwykle 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 września 2015, 18:10

Mi­jają minuty
godziny
dni
ko­lej­ny rok

a ja wciąż chcę Cię
skrzywdź
rozczaruj
odejdź

znów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 czerwca 2015, 12:20

Ro­zum od­ma­wiał dostępu
ser­ce po­dało hasło
a teraz
wy­lewasz mi się łzami

i świat znów stra­cił ostrość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2015, 21:33

wszys­tko ułożone
przyszłość zaplanowana
i
zno­wu
TY 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2015, 17:48

Ty
sprawiasz,
że chcę rzu­cić wszys­tko
przes­tać
układać pod dyk­tando innych
siebie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 kwietnia 2015, 17:34

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]