PaTT, myśli

85 tekstów (myśli) – auto­rem jest PaTT.

Ulot­ność chwili
mie­rzo­na mrugnięciem
oka
świs­tem wydychanego
z płuc
powietrza

chciałabym wrócić
do Ciebie
przez wszys­tkie spojrzenia 

myśl • 28 lipca 2017, 20:43

W płyt­kiej wodzie
utopiłeś
ulot­ność chwili

pa­miętam jakbym
wczo­raj
jeszcze
od­dychała Tobą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 września 2016, 18:53

Bądź pewien,
że u mnie
mi­nus i minus
nig­dy nie będzie
plusem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2016, 20:39

Nie wiem jak 
kochać
zapłacz za mnie
a po­tem ot­rzyj łzy

nap­raw mnie
bo da­lej nie wiem
jak kochać
bezNADZIEJ(A)nie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2016, 22:37

Przelotnie
Dot­knę Twoich myśli
Gdy minę Cię na mieście
Na czas od­wrócę wzrok
I mięsień mi nie zadrży
Po le­wej stro­nie

Bez­silna
Wyp­rostuję plecy
Pójdę w swo­ja stronę
Sama 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 maja 2016, 17:26

No­cami wracam
do "wczoraj"
gdy byłeś jeszcze "tu"

Bo słowa nic nie znaczą

nie pisz
nie dzwoń

tyl­ko ja bez Ciebie

nie oddycham
znów nie śpię

"Sen od­ry­wa od rzeczy­wis­tości.
Jest le­kar­stwem na wszystko.
Na złama­ne ser­ca, re­cept nie piszą." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2016, 21:24

I będę wierzyć
Że
Umiesz wal­czyć jak
Lew

Pew­na jestem
Że
Cier­pieć będę
Zbyt wiele
I za cicho.

Za dwoje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2015, 22:51

A wte­dy deszcz padał
gdy śmiałeś mi się
cicho do ucha
jak tyl­ko Ty umiesz
i czuję się ta­ka bar­dziej Two­ja
niż swoja
prze­mokło mi ser­ce Tobą.

I cicho
proszę
żeby nie było
bez deszczu jutra. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2015, 13:28

Nig­dy
nig­dy nie szukałam
ra­mion
które by mnie zniewoliły
ust
które przyg­ry­załyby me wargi
oczu
które mówiły bez słów "zostań"

Wi­nię Cię za ten głód i pragnienie
bo Two­ja bliskość
ciągle tyl­ko wzmaga
apetyt 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2015, 20:21

Chciałabym
Od­dać się To­bie
Prześla­duje mnie
Smak ust
Od­dech na szyi
Dłoń w Dłoni
Skradziona godzi­na
Al­bo dwie

Złodziejem jestem
Miłości 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 listopada 2015, 16:26

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]