PaTT, teksty z września 2010 roku

3 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

Tłoczno. Głośno. Duszno.
W po­wiet­rzu czuć ma­gię
za­mykam oczy od­daję się muzyce

czuję Twój za­pach i dotyk,
gdy od­garniasz mi zabłąka­ny kos­myk z twarzy
widzę Two­je oczy które błyszczą dzi­kim blaskiem

ko­lej­ny raz nie mogę Ci się oprzeć 

myśl
zebrała 89 fiszek • 30 września 2010, 13:07

Jak ciężko jest pod­nieść głowę do góry
i znów się uśmiechać

gdy gaśnie ktoś, kto uczył żyć

jak trud­no sa­memu da­lej iść.... 

myśl
zebrała 127 fiszek • 17 września 2010, 18:07

Po­każ swą praw­dziwą twarz,
daj coś z siebie,
nie stój i nie pat­rz zachłannie,

po­dej­mij wyzwanie
weź nad tym kontrole

decyduj. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 4 września 2010, 14:29

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]