PaTT, teksty z sierpnia 2010 roku

5 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

Małymi su­pełka­mi się nie przejmujesz,
a przy wiel­kich węzłach oczy Ci się pocą...

....cały Ty. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 sierpnia 2010, 08:54

Nie mów mi kim jes­tem,
gdy sam nie wiesz po co tu jesteś. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 25 sierpnia 2010, 18:43

Cisza sta­je się krzykiem,
gdy TY wy­mow­nie milczysz. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 8 sierpnia 2010, 09:36

Uderzył Cię w policzek,
więc powiedz...
po­wiedz, dlacze­go za­bolało Cię właśnie serce? 

myśl
zebrała 177 fiszek • 4 sierpnia 2010, 14:42

Przychodzisz tyl­ko nocą,
jak zja­wa,
siadasz przy moim łóżku
godzi­nami pot­ra­fisz pat­rzeć jak śpię,

...ale nie umiesz spra­wić bym się obudziła,
wciąż jes­tem ślepa. 

myśl dnia z 12 lipca 2014 roku
zebrała 57 fiszek • 3 sierpnia 2010, 18:25

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]