PaTT, teksty z października 2015 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

Może chciałabym częściej
Og­rze­wać
Zim­ne dłonie pod
Koszu­li
Two­jej czer­nią.
Może chciałabym be­zus­tannie
Od­liczać os­tatnie gu­ziki.
Może chciałabym znaczyć
Rwa­nym od­dechem
Drza­cymi war­ga­mi
Każdy skra­wek skóry.

Mu­siałbyś być częściej
A nie tyl­ko bywać... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 października 2015, 12:53

i spalę się
tak
bez znieczulenia

zdmuchnij
bym nie osiadła po­piołem
na ra­mionach Twoich. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 października 2015, 20:31

Zam­knij mnie w ra­mionach swych
utul za­pachem skóry
roz­grzej spoj­rze­niem oczu

a ja za­sypiając nadzieję będę mieć
by już nig­dy nie budził nikt

chcę Cię śnić

*Łobuzowi 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 października 2015, 15:37

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]