PaTT, teksty z lutego 2012 roku

3 teksty z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

By­wać można w wielu miejscach,
wrócić do niektórych tylko,
ale jak już zostać,

to tyl­ko w jed­nym- naj­bliższym sercu.

Dla G. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 lutego 2012, 19:17

Wys­tar­czy jed­no spoj­rze­nie oczu
i
wszys­tko wraca,
zos­ta­je tyl­ko jed­no -

od­wrócić wzrok.

...znów zasnąć. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 13 lutego 2012, 19:07

Miłość nam nie wyszła,
Przy­jaźń, chy­ba na­wet jej nie było
Niena­wiść, zbyt duże słowo,
gdy trak­tu­jesz mnie jak powietrze

więc co, Obojętność? 

myśl
zebrała 69 fiszek • 12 lutego 2012, 13:03

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]