PaTT, teksty z listopada 2015 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

I będę wierzyć
Że
Umiesz wal­czyć jak
Lew

Pew­na jestem
Że
Cier­pieć będę
Zbyt wiele
I za cicho.

Za dwoje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2015, 22:51

A wte­dy deszcz padał
gdy śmiałeś mi się
cicho do ucha
jak tyl­ko Ty umiesz
i czuję się ta­ka bar­dziej Two­ja
niż swoja
prze­mokło mi ser­ce Tobą.

I cicho
proszę
żeby nie było
bez deszczu jutra. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2015, 13:28

Nig­dy
nig­dy nie szukałam
ra­mion
które by mnie zniewoliły
ust
które przyg­ry­załyby me wargi
oczu
które mówiły bez słów "zostań"

Wi­nię Cię za ten głód i pragnienie
bo Two­ja bliskość
ciągle tyl­ko wzmaga
apetyt 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2015, 20:21

Chciałabym
Od­dać się To­bie
Prześla­duje mnie
Smak ust
Od­dech na szyi
Dłoń w Dłoni
Skradziona godzi­na
Al­bo dwie

Złodziejem jestem
Miłości 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 listopada 2015, 16:26

Jes­tem z Tobą
każde­go dnia
pat­rzę jak leczysz się
i czuję
że ku­rac­ja do­biega końca

a ja modlę się
by nie zos­tał Ci po mnie
gorzki smak lekarstwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 listopada 2015, 07:42

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]