PaTT, teksty z lipca 2010 roku

8 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

Ciągle pow­tarzała, że nie jest aniołem
i da­leko jej do niego

uwie­rzył do­piero, gdy odeszła. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 27 lipca 2010, 19:23

I za­marzło mi serce,
gdy w słonecznym upa­le zobaczyłam
wasze złączo­ne ręce... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 23 lipca 2010, 21:00

Wyp­rostuj mi myśli,
wyłącz emocje.

Nie chcę Cie znać 

myśl
zebrała 81 fiszek • 19 lipca 2010, 22:15

Prze­rażony stoisz na scenie,

a ref­lektor świeci Ci pros­to w twarz

Już nie jes­teś tak pew­ny siebie?
Po­wiedz, dlacze­go pew­ności Ci brak??

*pros­to w oczy nie umiesz po­wie­dzieć mi nic oprócz
"Co tam słychać?", na ty­le tyl­ko Cię stać.... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 lipca 2010, 11:26

Nie chcę być tyl­ko re­ceptą,
którą wy­kupisz gdy Ci źle i chorujesz. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 15 lipca 2010, 13:36

Ro­biąc coś na siłę, bez is­kry en­tuzjaz­mu
nig­dy nie będziesz za­dowo­lony z końco­wego efektu. 

myśl dnia z 22 lipca 2016 roku
zebrała 68 fiszek • 14 lipca 2010, 21:28

Od ja­kiegoś cza­su
poz­naję Cię już tyl­ko po uśmie­chu na twarzy,
resztę zasłaniają maski.
Ty już nie jes­teś ta­ki jak kiedyś... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 11 lipca 2010, 09:17

Pozwól mi ro­zeb­rać Cię ze wstydu,
pozwól mi zapłonąć w Twoich ramionach,
pozwól roz­budzić ciszę,

proszę pozwól... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 8 lipca 2010, 18:37

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]