PaTT, teksty z grudnia 2010 roku

2 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

Zmysłową ciszą pieścił jej uszy,
ciepłem spoj­rze­nia otu­lił ciało.
Tu­lił zmysły w bez­gwiez­dną noc,
upa­jał się szep­tem ciał.

Zos­tał wybrańcem. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 22 grudnia 2010, 13:22

Zauroczył Cię
wi­dok roz­pa­lone­go ciała,
kro­pel po­tu na szyi

po­dobało Ci się
ta­jem­nicze spojrzenie
po­daro­wane ukradkiem

nie oparłeś się
poz­wo­liłeś na do­tyk niez­na­nych ust
od­ważnych dłoni


Bez wsty­du, zro­biłeś to znów
I ze swą ręką na ser­cu, przy­sięgasz "nig­dy więcej"... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 10 grudnia 2010, 13:05

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]