PaTT, teksty z czerwca 2010 roku

7 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

A ona jak strip­ti­zer­ka od­kryła przed nim swo­je uczucia,
ok­lasków nie dos­tała, a za­pamięta to do końca życia.

*cza­sem nie warto/ 

myśl
zebrała 92 fiszki • 29 czerwca 2010, 13:53

Dos­ko­nale odeg­rałeś swoją ro­le,
do te­go stop­nia,
że na­wet ja dałam się nabrać.


* "w oczy przy­jaciele, za ple­cami to sk*rwiele" 

myśl
zebrała 68 fiszek • 28 czerwca 2010, 16:00

Szep­tem przy­tulę Cię do siebie,
do­tykiem pop­roszę - zostań... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 12 czerwca 2010, 05:15

...znów naj­gor­sze są noce,
gdy ból cier­pi z Tobą na bezsenność. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 11 czerwca 2010, 06:10

Los bi­je na oślep - często tra­fiając w twarz. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 4 czerwca 2010, 05:31

Zniewoliłeś,
kar­miłeś słowami,
za­lałeś ni­mi każdy za­kama­rek ciała,
a gdy praw­da po­deszła do gardła
i nie mogłam oddychać
poz­wo­liłeś mi utonąć. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 3 czerwca 2010, 09:05

Drżenie rąk,
ka­piące łzy,
jed­na z naj­smut­niej­szych wyg­ry­wanych melodii. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 1 czerwca 2010, 09:49

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]